سوالات متداول

 :سوالات متداول

نحوه اعتراض به صورتحساب صادره چگونه می باشد ؟

مشترکین محترم باید آخرین قبض صادره را به همراه کارکرد کنتور داشته باشند و با مراجعه به میز خدمت الکترونیک از طریق وب سایت شرکت و یا هر یک از دفاتر پیشخوان درخواست خود را  ثبت نمایند

 

مدارک مورد نیاز انشعاب آب و فاضلاب برای ثبت درخواست الکترونیکی را اعلام نمایید ؟

فایل اسکن شده سند، پروانه ، کارت ملی ، قبض آب قدیمی یا ملک مجاور

 

 :نحوه اخذ تسویه حساب را توضیح دهید

 .با در دست داشتن قبض آب بهاء و آخرین کارکرد می توان با مراجعه به میز خدمت الکترونیکی شرکت از طریق وب سایت و یا دفاتر پیشخوان اقدام نمود

 

 : نحوه درخواست جابجایی کنتور را توضیح دهید

جابجایی خارجی ممنوع می باشد برای جابجایی داخلی با در دست داشتن آخرین قبض پرداختی می توان با مراجعه به میز خدمت الکترونیکی شرکت از طریق وب سایت و یا دفاتر پیشخوان  درخواست خود را ثبت نمود

 

 نحوه تغییر نام قبض به چه صورت می باشد؟

داشتن انشعاب در امور آبفار   - پرداخت آخرین بدهی قبض آب مشترک - فرم تائید شده مشخصات کامل و صحیح شخص توسط آبدار و شورای اسلامی روستا-

 

 مراحل واگذاری انشعاب آب  به شرح ذیل می باشد؟

مراجعه به امور آبفار شهرستان و دریافت فرم های تقاضانامه و بازدید . - تکمیل فرم ها و تأیید آن توسط آبدار و شورای اسلامی روستا. 3- در صورت عدم فاصله داشتن تا شبکه روستا، واریز مبالغ حق انشعاب با توجه به کاربری ملک مورد نظر و هزینه کنتور و اتصالات. در غیر اینصورت؛ ابتدا بایستی اجرای شبکه توسط متقاضی صورت پذیرد.

 

درخواست چند واحدی به چه صورتی امکان پذیر است؟ 

 در کاربریهای خانگی چنانچه ملک بصورت دو یا چند واحد مسکونی مستقل باشد که از یک انشعاب استفاده دارند به علت مصرف مازاد بر الگوی مصرف ، قبوض آب بصورت تصاعدی با تعرفه بالا محاسبه می شوند . در این گونه موارد مشترک می تواند به همراه آخرین قبض آب بهاء پرداختی جهت درخواست چند واحدی در واحد پذیرش اقدام نماید . که پس از انجام بازدید کارشناسی و تائید تعداد واحد مسکونی و پس از دریافت هزینه های مربوطه نسبت به واگذاری یک یا چند فقره انشعاب مجزای دیگر اقدام خواهد شد  

 

برای درخواست انشعاب،چه مدارکی مورد نیاز است؟

-شناسنامه -کارت ملی -سند -پروانه کسب

 

چگونگی وصل انشعاب قطع شده؟

 در صورت داشتن اشتراک در آمار مشترکین امور آبفار و بدهی، پس از تسویه حساب کامل با اداره و پرداخت هزینه وصل انشعاب اقدامات لازم انجام خواهد گرفت. همجنین در صورت غیر استاندارد بودن لازم است متقاضی نسبت به استاندارد سازی انشعاب خود اقدام نموده سپس هزینه باقیمانده اتصالات مورد نیاز را پرداخت نماید. سپس با دریافت فرم وصل انشعاب مورد تایید رئیس اداره امور مشترکین وصل انشعاب انجام خواهد پدیرفت.  

 

 دوره صدور قبض آب چه مدت است؟

قبض آب بها تقریبا هر دو ماه یکبار صادر می شود . چنانچه بیش از15 روز در وصول آن تاخیر افتاد ، مراتب را به آب و فاضلاب روستایی شهرستان خود اعلام فرمایید

 

تغییر زیاد در بهای آب را چگونه اطلاع دهیم؟

در صورتی که مصرف آب شما در قبض کمتر یا بیشتر از میانگین قبل درج شده بود، با اعلام رقم کنتور فعلی آب و فاضلاب روستایی شهرستان خود را مطلع کنید.

 

بهنگام ساخت بنا یا تغییر کاربری باید چکار کرد؟

قبل از هر گونه ساخت و ساز یا تغییر در نوع مصرف آب، لازم است صاحب ملک به آب و فاضلاب روستایی شهرستان خود مراجعه نماید.

 

چگونه شکایات، انتقادات یا پیشنهادات خود را به گوش مسئولین امر برسانیم؟

در سایت شرکت یک محیط تعاملی برای درج شکایات و پیشنهادات وجود دارد که کاربر ضمن انتخاب و تکمیل فرمهای مربوطه به صورت الکترونیکی و ارسال آن، کد رهگیری دریافت می نماید و اطلاع رسانی و اقدامات لازم از طریق این کد و مرکز پیام کوتاه بین شرکت و کاربر صورت می پذیرد

 

نسبت به کنتور خراب مشترک چه اقدامی باید انجام دهد؟

در صورتی که کنتور آب مشترک شماره نمی اندازد و توسط مامور قرائت کنتور تائید و در قبض آب بها را در محل وضعیت انشعاب کنتور خراب ذکر شده باشد . مشترک می تواند پس از مراجعه حضوری به واحد پذیرش یا  تماس تلفنی نسبت به تنظیم فرم تعویض کنتور اقدام شود.

 

شرایط قطع انشعاب را توضیح دهید ؟

شرکت آب وفاضلاب برابر بند 33-4 آیین نامه شرکت به دلائل زیر می تواند یک انشعاب را قطع نماید:

الف )در صورتی که مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلیه دیون خود به شرکت در مهلت مقرر اقدام ننماید.

ب)در صورتی که مشترک یا استفاده کننده عمداً اقدام به دست کاری تأسیسات آب و فاضلاب متعلق به شرکت نموده و یا اقدام به شکستن و یا دست کاری منجر به خرابی کنتور نماید.

ج)در صورتی که از انشعاب واگذار شده آب و یا فاضلاب اقدام به لوله کشی به ملک دیگر و استفاده غیر مجاز شود و یا نسبت به نصب پمپ به طور مستقیم بر روی انشعاب اقدام گردد.

د)در صورتی که مشترک یا استفاده کننده به تشخیص شرکت موجب نامرئی شدن دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب(آب و فاضلاب) بشود و یا ایجاد مانع در آن بنماید.

ه)در صورتی که امکان قرائت کنتور در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن در میسر نگردد.

و)هرگاه حکم یا قرار لازم الاجراء از سوی مقامات قضائی در زمینه قطع انشعاب (آب و فاضلاب) صادر گردد.

 

آیا میتوانیم از انشعاب آب خود به همسایگان بدهیم؟

امکان نقل و انتقال آب از ملکی به ملک دیگر وجود ندارد.

 

چنانچه تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهیم که کنتور نیاز به جابجایی داشته باشد یا مانعی در مقابل آن ایجاد شود چه باید بکنیم ؟

مشترک ضمن این که مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن دریچه شیر قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنین محل دریچه های کنتور آب می باشد، به هیچ عنوان حق جا به جایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و ، شرکت می تواند ، دستگاه های مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسبی منتقل(تغییر مکان داخلی) نماید.

 

 

در آخرین قبض صادره برای ملک اینجانب مبلغ غیر متعارفی درج گردیده که با مصارف ماههای قبل مغایرت اساسی دارد، از چه طریقی باید پیگیری نمایم؟

قبوض آب بهای شرکت نشان دهنده میزان مصرف و مبلغ آن بر اساس تعرفه شرکت می باشد. در صورتی که پس از دریافت قبض نسبت به میزان مصرف یا مبلغ معترض می باشید در درجه اول شماره مصرفی کنتور خود را یادداشت و به اداره یا دفاتر پیشخوان مراجعهفرمائید. درصورتیکهمسئولینمربوطهباتطبیقشمارهازصحتقرائتمطمئنشوندردیفمشترکرابرایآزمایشکنتورمعرفیمینمایند. بهتر است در چنین مواردی از عدم نشتی لوله کشی داخلی از طریق نشت یاب و یا قرائت و کنترل شبانه شماره کنتور مطمئن شوید.

 

لوله های داخل حیاط ما نشتی پیدا کرده و مقداری آب هم هدر رفته است، چه کاری باید انجام دهیم؟

باید به سرعت نسبت به اصلاح لوله کشی اقدام نمایید و قبل از آن که روی آن پوشانده شود، سامانه 1523 یا اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان خود را درجریان بگذارید تا پس ازبازدید، نسبت به گزارش و اصلاح قبض صادرشده اقدام شود.

 

 

میزان مجاز مصرف آب هر واحد مسکونی در ماه چقدر است؟

مصرف به صورت پلکانی محاسبه می شود ولی متوسط مصرف هر واحد درماه بین 15تا20مترمکعب مناسب است.

 

تعهدات شرکت در قبال تأمین آب مصرفی استخر و فضای سبز به چه صورت است؟

در حال حاضر شرکت در قبال تأمین آب فضای سبز و مصارف استخر و مشابه آن تعهدی نداشته و مشترک حق ندارد از آب اشتراک خانگی و غیرخانگی درج شده در قرارداد، برای تأمین آب فضای سبز و استخر ملک خود استفاده نماید.

 

 

لزوم گرفتن تسویه قبض آب در چه زمانی است؟

زمانی که مشترک قصد تخلیه یا نقل و انتقال ملک خود را داشته یا مستأجر بوده و قصد انتقال یافتن به ملک دیگر را دارد، یا زمانی که مشترک قصد تغییر نام قبض خود را داشته باشد.

 

 

همه ماهه مبلغی با عنوان آبونمان در قبض درج می شود. آبونمان چیست و بر چه اساسی محاسبه می شود ؟

از کلیه انشعاب ها ماهیانه مبلغی به عنوان آبونمان جهت نگهداری از تأسیسات ولو آن که مشترک از آب استفاده نکند، دریافت می شود که در حال حاضر ماهیانه یکهزار تومان به ازای هر واحد مسکونی یا غیر مسکونی می باشد.